เบอร์มือถือส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาเราอย่างไร?

 

ดวงชะตาหรือโชคชะตาชีวิต

คุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาชีวิตหรือไม่ เชื่อว่าหลายๆคนมีคำถามนี้อยู่ในใจ คุณเคยคิดหรือไม่ว่าอะไรที่เป็นตัวกำหนดโชคชะตาที่แต่ละคนจะต้องพบเจอ อะไรที่มามีผลให้ชะตาชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ตัวเราเองเป็นผู้กำหนดหรือมีสิ่งไหนเป็นตัวกำหนด? 

คนกลุ่มนึงมีความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราแต่ละคนได้เจอในชีวิตนั้นเกิดจากปัจจัยภายใน คือ การกระทำของตัวเราเอง เกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามที่ไม่ท้อถอย จึงจะได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างที่แต่ละคนต้องการได้ พบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ได้ตั้งเป้าไว้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพบเจอเส้นทางความสำเร็จได้เหมือนกันหมด จึงมีคนอีกกลุ่มที่มีความเชื่อในเรื่องของปัจจัยภายนอก นั้นก็คือโชคชะตาฟ้าลิขิต เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้ ทั้งโอกาสในชีวิตที่มี เรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ต้องพบเจอ ต้องเป็น หรือต้องทำนั้น นอกเหนือจากที่ตัวเราเองควบคุมแล้ว ยังมีอำนาจอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของตัวเองอีกด้วยเป็นแน่

จะเห็นได้ว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นธรรมชาติที่จะมีความอยากรู้อยากเห็น  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง นอกเหนือจากที่เราได้รู้จักชีวิตในแบบที่เรากำหนดได้แล้ว ก็ยังมีความต้องการที่จะได้รู้จักตัวตนของเราเองมากขึ้น อยากรู้อนาคตของตัวเราเองอีกว่าจะเป็นอย่างไร จะเจอเรื่องราวดีร้ายประมาณไหน ยังมีสิ่งไหนที่มองไม่เห็นมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตเราอีกบ้างหรือไม่

 

โหราศาสตร์กับการทำนายดวงชะตา

จากความเชื่อเรื่องของปัจจัยภายนอกอื่นๆที่มองไม่เห็น ว่าอาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราด้วยหรือไม่นั้น เกิดเป็นคำถามมาช้านาน จนได้มีโหราจารย์ศึกษาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเป็นวิชาโหราศาสตร์ โดยใช้การตั้งข้อสังเกตจากหลักการที่ดวงดาวอาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ เหมือนดั่งเช่นน้ำขึ้นน้ำลง ที่ดวงจันทร์มีผลกับโลก พลังงานและความเชื่อนี้ได้นำเอาเหตุการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์เชื่อมโยงกับตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ดวงดาวอยู่ที่ตำแหน่งไหนมีผลกับชะตาชีวิตอย่างไรบ้าง มีการเก็บสถิติบันทึกความเชื่อมโยงนั้นไว้ กำเนิดเป็นวิชาโหราศาสตร์ในโลกนี้มานานนับพันปี 

โหราศาสตร์ไทย ที่เป็นหนึ่งในวิชาที่ว่าด้วยการทำนายโชคชะตา ทำนายอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคล รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆของบ้านเมือง โดยใช้หลักจากการสังเกตตำแหน่งของดวงดาวและเวลาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและผลกรรมต่างๆของมนุษย์ที่จะต้องเจอ รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกจากการโคจรของดาวดวง ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีอยู่จริง ถูกเก็บสถิติไว้และได้รับการพิสูจน์กันมาแล้วว่า สามารถทำนายดวงชะตาออกมาได้อย่างแม่นยำมาก พลังจากดวงดาวถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวเลข 0-9 ซึ่งความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเทียบกับดวงดาวได้ดังนี้

ดาวมฤตยู (ดาวยูเรนัส) = เลข 0 คือ ความลึกลับ ความแปลกแหวกแนว

ดวงอาทิตย์ = เลข 1 คือ จุดเริ่มต้น ความเชื่อมั่น

ดวงจันทร์ = เลข 2 คือ ความอ่อนโยน มีเสน่ห์

ดาวอังคาร = เลข 3 คือ ผู้กล้า การต่อสู้ อารมณ์

ดาวพุธ = เลข 4 คือ การเจรจา วาจาสติปัญญาดี

ดาวพฤหัสบดี = เลข 5 คือ ความรู้สติปัญญา มีเหตุมีผล

ดาวศุกร์ = เลข 6 คือ ทรัพย์สิน ศิลปะ ความสุข

ดาวเสาร์ = เลข 7 คือ ขยัน อดทน ความเสียสละ

ดาวราหู = เลข 8 คือ ผู้มีอำนาจ ความลุ่มหลง

ดาวเกตุ (ดาวเนปจูน) = เลข 9 คือ ความศักดิ์สิทธิ์ พลังลี้ลับ ความทันสมัย

การทำนายดวงชะตาในทางโหราศาสตร์นั้น จะคำนวณตัวเลขจาก วันเดือนปีเกิด เวลาเกิดหรือดวงดาวราศีเป็นสำคัญเพื่อใช้ทำนายชะตาชีวิตของแต่ละบุคคล แต่หากดวงดาวเทียบกับตัวเลขแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเลขก็ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาแล้ว และในยุคนี้ที่โลกเราพัฒนามาไกลมากกว่าเดิม คนเราก็ได้มีความเกี่ยวพันกับตัวเลขชุดอื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถอธิบายความเป็นไปของชีวิตที่มากขึ้นได้อีก นอกเหนือจากเลขวันเกิดแล้วก็ยังมี เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บ้าน เลขทะเบียนรถ เลขบัญชีธนาคาร รวมไปถึงเลขเบอร์มือถือ ที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเราอย่างมากในทุกวันนี้

 

ศาสตร์พลังตัวเลขเบอร์มือถือกับการทำนายดวงชะตา

ในยุคนี้ที่โทรศัพท์มือถือมีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก และสำคัญที่สุดคือต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือใส่เครื่องไว้เพื่อใช้ในการติดต่อถึงตัวเรา ใครจะโทรหาเราก็ต้องกดเลขเบอร์โทรของเราเท่านั้น ตัวเลขเบอร์มือถือจึงเป็นอีกกลุ่มตัวเลขนึง รหัสเลขชุดใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่ละคน นอกจากเลขวันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน เลขที่บ้าน หรือเลขทะเบียนรถแล้ว เลขเบอร์มือถือก็เทียบได้ว่าเป็นรหัสเฉพาะของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน สิ่งมหัศจรรย์อยู่ที่เลขจากวันเกิด และเลขอื่นๆบางเลขของเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่เบอร์มือถือเราสามารถเปลี่ยนได้

ผู้เขียนเองได้ลองวิเคราะห์ดูตัวเลขในชีวิตของตัวเองและคนใกล้ตัว จากเลขบัตรประชาชน เลขที่บ้าน เลขทะเบียนรถ รวมไปถึงเลขเบอร์มือถือ ลองสังเกตดูแล้วก็พบว่า ตัวเลขสามารถทำนายชะตาชีวิตของแต่ละคนได้แม่นพอสมควร ใครใช้ตัวเลขแบบไหน ก็ทำนายดวงชะตาออกมาได้ตามอิทธิพลของเลขแบบนั้น คนที่มีชีวิตที่ดี หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ ตัวเลขที่ใช้กันไม่ว่าด้วยความบังเอิญหรืออย่างไร ส่วนใหญ่ก็จะมีเลขที่ดี เลขที่มาส่งเสริมความสำเร็จ เป็นเลขมงคลเกี่ยวข้องในชีวิตอยู่ด้วยทั้งสิ้น ถือว่าโชคดีมากๆ แต่ถ้าหากใครที่ยังมีปัญหาชีวิต ทั้งเรื่องเงิน ความรักครอบครัว หรือเรื่องงาน จะเห็นได้เลยว่าชีวิตคนๆนั้นล้วนมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มเลขเสียตามเรื่องราวเหล่านั้น มีกรรมเก่าที่ดึงดูดให้ชีวิตต้องพบเจอกับเรื่องราวที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปะปนกันไป ดวงไม่ค่อยดีกันเท่าไหรนัก และตัวเลขที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีอิทธิพลให้ชีวิตพบกับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเลยคือ ตัวเลขเบอร์มือถือ ซึ่งเป็นเลขที่เราใช้กันบ่อยที่สุด ย้อนกลับไปมองอดีตเห็นได้เลยว่า เปลี่ยนเบอร์ไปเมื่อไหร ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลขที่เราใช้งานด้วยเช่นกันอย่างชัดเจน โดยมีเวลาเข้ามาเกี่ยวพัน หากยิ่งใช้เลขนั้นมานานก็ยิ่งทำนายชีวิตออกมาได้แม่นยำมากเลยทีเดียว

 

แชร์ประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน

ผู้เขียนได้ทดลองเปลี่ยนเบอร์มือถือของตัวเองและศึกษาเรื่องของตัวเลขนี้จนได้พบกับศาสตร์พลังตัวเลข ซึ่งเป็นศาสตร์พยากรณ์ยุคใหม่ ที่มีการต่อยอดมาจากโหราศาสตร์ไทย โดยใช้หลักของการวิเคราะห์พลังงานตัวเลขในเบอร์มือถือที่เรียงต่อกัน มีการกระทบข้างกันของพลังงานตัวเลข มีกฎแรงดึงดูดถึงกัน ส่งอิทธิพลต่อผู้ใช้งานกลุ่มเลขนั้นๆที่มีทั้งด้านที่บวกและลบเป็นไปตามความหมายของตัวเลข เปรียบเหมือนดวงดาวที่หากได้อยู่ใกล้กันแล้วจะมีผลถึงกันทั้งดีและเสียอย่างไรบ้าง จากตัวเลข 0-9 นี้ จะบอกได้ว่า ถ้าเราใช้พลังตัวเลขที่ดี ก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเรา ตรงข้ามกันหากเราใช้พลังตัวเลขที่เสียๆ พลังงานลบของตัวเลขนั้นๆก็จะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตเราได้ด้วยเช่นกัน

ซึ่งตัวผู้เขียนเองก็ประสบพบเจอกับเรื่องราวเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเคยเปลี่ยนเบอร์มือถือ ได้ใช้เบอร์ที่มีเลขเสียปะปนในช่วงนึงของชีวิต มองย้อนกลับไปก็พบคำตอบว่า เวลาใช้เลขอะไรในเบอร์มือถือ ตัวเลขจะสามารถทำนายชีวิตช่วงนั้นได้แม่นยำจริงๆ ทำให้ผู้เขียนมีความเชื่อที่ว่า ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตให้พบเจอกับเรื่องราวที่ดีๆได้นั้น เราก็ต้องใช้เลขที่ส่งเสริมพลังงานด้านดี เลขที่เป็นมงคลตามวิถีชีวิตที่เราต้องการ จึงจะสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตเราให้ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในชีวิตได้บ้างเช่นเดียวกัน 

 

คิดดีทำดีบวกกับมีเบอร์ดีมาส่งเสริม

เลขจากวันเกิด เลขบัตรประชาชนก็ดี เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่เราสามารถรู้ได้ว่า ดวงชะตาเราจะต้องพบเจอกับเรื่องอะไรแบบไหนบ้าง ก็ถือว่าได้รู้จักตัวเองและได้มีสติอยู่เสมอหากชีวิตต้องพบกับปัญหาใดๆตามความหมายเลขนั้นๆ แต่เบอร์มือถือเราสามารถเปลี่ยนได้เพื่อดึงดูดพลังงานด้านบวก ใช้เบอร์มงคลมาส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ช่วยแก้กรรม แก้ปัญหาชีวิตที่มีอยู่ให้ทุเลาลงได้ไวและเห็นผลมากที่สุดแล้วในยุคนี้

คนเราเลือกกำหนดชะตาชีวิตตัวเองให้ดีได้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดด้านบวก ความพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงอยู่เสมอ อยู่บนหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มาผนวกกับการใช้ศาสตร์พลังตัวเลขเพื่อส่งเสริมพลังด้านบวก ส่งผลสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงให้กับเราได้ คิดดีทำดีแล้วยิ่งมีเบอร์มงคลดีๆมาเสริม อย่างไรแล้วชะตาชีวิตของเราก็จะพบเจอแต่โชคชะตาที่ดีๆอย่างแน่นอน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนี้ ได้ชี้ให้คุณได้เห็นถึงหลักการและความเป็นมาของภูมิความรู้ทางความเชื่อที่ไม่ได้งมงาย แต่ได้มีการศึกษา เก็บสถิติ รวบรวมความรู้ไว้ให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์ในการหาคำตอบของชะตาชีวิตได้ในทุกวันนี้ จนสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเบอร์มือถือก็เป็นปัจจัยส่วนนึงที่มีผลต่อดวงชะตาชีวิตเราได้เช่นกัน ลองพิสูจน์ด้วยตนเองง่ายๆ ว่าเบอร์มือถือส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตคุณอย่างไรบ้าง ด้วยการทำนายเบอร์มือถือของคุณได้ที่นี่ คลิก www.berlnw.com แล้วคุณก็จะพบคำตอบว่าสิ่งที่ชีวิตเราเจอและเป็นอยู่นั้น มีความลับอะไรซ่อนอยู่

 

บทความโดย Berlnw.com

ผู้เขียน 
จิราณัฏฐ์ อัมพรรัตน์
(ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์พลังตัวเลข - Berlnw.com)

ปรึกษาเปลี่ยนเบอร์มือถือได้ที่นี่ คลิก

หมวดหมู่เบอร์มงคล

เบอร์มงคลที่ดีที่สุด เบอร์เทพ

เบอร์มงคลโดยกูรูทางด้านศาสตร์พลังตัวเลข ทุกเบอร์ถูกคัดสรรมาแล้ว
ทุกเบอร์มีความมงคลเบอร์เทพ ผ่านการคัดเลือกครบทั้งครบทั้ง 8 หลัก
เบอร์มงคลพร้อมส่ง มีเบอร์มงคลอยู่จริง มากถึง 40,000 เบอร์

คะแนนเบอร์

เกรดของเบอร์ ตามคะแนนที่ได้รับ

ทำนายเบอร์โทรศัพท์ ตรวจสอบเบอร์มือถือ เช็คเบอร์มงคล

เบอร์ที่ใช้
จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ!

thumb