เปลี่ยนเบอร์ เท่ากับ แก้กรรมได้ จริงหรือ?

เปลี่ยนเบอร์ = แก้กรรมได้ จริงหรือ?

เลขศาสตร์ในเบอร์มือถือนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยตัวเลขที่ปรากฏในชีวิตไม่ว่าจะเป็นรถ เลขที่บ้านหรือเบอร์มือถือนั้นไม่เพียงบอกร่องรอยชีวิตในอดีตและปัจจุบันได้ แต่ยังสามารถกำหนดทิศทางของชีวิตใหม่ หรือจะเรียกว่าการแก้กรรมก็ไม่ต่างกัน แต่เรื่องนี้จะจริงแท้อย่างไร เราจะมาพิสูจน์กัน

ก่อนจะลงลึกในด้านรายละเอียด เราขอแนะนำให้คุณวิเคราะห์เบอร์ด้วยตัวเองก่อนที่นี่ www.berlnw.com/ทำนายเบอร์ แล้วลองดูผลลัพธ์ว่าตัวเลขที่ปรากฏในเบอร์มือถือของคุณ จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชีวิตคุณได้อย่างไร

 
กฎแห่งกรรม คือ ?

กฏแห่งกรรมคือ กฎธรรมชาติข้อหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกระทำ และผลแห่งการกระทำ ซึ่ง การกระทำและ ผลแห่งการกระทำนั้น ย่อมสมเหตุ สมผลกัน เช่น ทำดี ย่อมได้รับผลดี ทำชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว เป็นต้น ในบริบทดังกล่าว จะเห็นว่าผู้ใดทำดีย่อมได้รับผลกรรมที่ดี และในทางตรงกันข้าม ผู้ใดทำชั่วย่อมได้รับผลกรรมที่เลวร้าย กฏแห่งธรรมชาติย่อมสมดุลเท่าเทียมกันเสมอ ยกตัวอย่างเช่น 

- คิดอยากขโมยของเป็นมโนกรรม ส่งผลให้ได้ชั่ว คือจิตใจเป็นทุกข์ต้องวางแผนอย่างไรไม่ให้จับได้  กายกรรม เมื่อขโมยสำเร็จจะทำอย่างไรให้เนียนๆมีทุกข์ต่อไป

- คิดอยากบริจาคของช่วยเหลือคนที่ยากไร้  ใจรู้สึกเมื่อคิดว่าคนนั้นจะมีความสุขจากของที่เราจะให้  กายกรรม เมื่อให้สำเร็จ คนที่ได้รับเป็นสุข เราได้รับความสุขใจ แม้เวลาผ่านไปนานระลึกถึงทานที่ทำก็จะทำให้สุขได้เสมอ

 
ศาสตร์ของตัวเลขในเบอร์มือถือ มาเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

ตัวเลขในเบอร์มือถือที่คุณใช้ในปัจจุบัน สะท้อนถึงผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตถึงปัจจุบัน การที่ตัวเลขทำนายโชคชะตาออกมาได้ ปัจจัยสำคัญก็เป็นเพราะว่ากฏของแรงดึงดูดที่ทำให้คุณได้เป็นเจ้าของหมายเลขชุดนั้น พลังงานของตัวเลขจึงสะท้อนตัวตนของคุณออกมาให้เห็น อ่านความหมายของพลังตัวเลขเพิ่มเติมได้ที่ ความหมายตัวเลขในเบอร์

เมื่อคุณรู้พลังของตัวเลขในเบอร์มือถือแล้ว การกำหนดตัวเลขภายในเบอร์เป็นเลขมงคลทั้งหมด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง หากในเบอร์มือถือของคุณมีเลขเสีย มีเลขที่ส่งพลังงานทางด้านลบ ด้านที่ไม่ดี คุณจะต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่ส่งผลดีต่อชีวิตเข้ามาเกี่ยวพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ ภาวะเครียด ความรักไม่ดี ความกดดัน เป็นต้น เนื่องจากทุกเลขที่ปรากฏในชีวิตของคุณมีพลังดึงดูดในเรื่องราวต่างๆรอบตัว หลีกเลี่ยงตัวเลขที่ส่งผลเสีย ผลด้านลบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น หากได้ใช้ตัวเลขที่ส่งเสริมเรื่องของการงานดี การันตีเลยว่าเรื่องอื่นๆก็ย่อมมีผลดีตามมา อย่างเช่นเรื่องการเงิน งานดีแล้ว เงินก็ต้องดีด้วยตามมาเป็นลำดับแน่นอน พลังตัวเลขที่ดีจะช่วยส่งเสริมพลังชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ ช่วยดึงดูดสิ่งต่างๆรอบตัวไปในเส้นทางที่ใฝ่ฝันไว้ได้แบบง่ายที่สุด

 

บทความโดย Berlnw.com

 


Comments

เบอร์มงคลหมวดหมู่

เกรดเบอร์
เกรดเบอร์ แบ่งตามคะแนนที่ได้
เกรดคะแนน
A+เบอร์ดีมาก1000-850
Aเบอร์ดี850-700
Bเบอร์ดีพอใช้700-500
Cเบอร์พอใช้500-200
Dเบอร์ไม่ดี200-0
Fเบอร์เสีย-999-0