ย้ายค่ายเบอร์เดิมทำอย่างไร?

คำแนะนำการย้ายค่ายเบอร์เดิม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัด

ย้ายค่ายเบอร์เดิม 

บริการย้ายค่ายเบอร์เดิมเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นมา สามารถทำได้ทั้งระบบเติมเงิน (Prepaid) และระบบรายเดือน (Postpaid) ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเสรี ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านบริการ, ราคา, และโปรโมชั่น ของแต่ละเครือข่าย ผลประโยชน์ก็จะตกแก่ผู้บริโภคโดยตรงนั่นเอง

 

ขั้นตอนการย้ายค่ายเบอร์เดิม  มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ต้องการย้ายเบอร์ไปค่ายใด ให้ไปติดต่อที่ศูนย์บริการของเครือข่ายนั้น
 2. กรอกเอกสารใบคำขอโอนย้ายพร้อมด้วยหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
 3. รับซิมการ์ดใหม่(หมายเลขเดิม)
 4. รอรับ SMS แจ้งผลการย้ายค่ายประมาณ 3 วัน (ไม่นับรวมวันหยุด)
 5. ในระหว่างช่วงรอผล ให้ใช้โทรศัพท์ซิมเดิมเบอร์เดิมตามปกติไปก่อน
 6. หากผลการย้ายค่าย “สำเร็จ” สัญญาณซิมเดิมจะหายไป
 7. หากผลการย้ายค่าย “ไม่สำเร็จ” ใน SMS จะระบุสาเหตุ ให้เราทำการแก้ไขตามคำแนะนำนั้น

 

เงื่อนไขการย้ายค่าย

 • หากซิมเป็นระบบเติมเงิน: จำนวนวันใช้งานต้องมีอยู่-ไม่หมดอายุ และจำนวนวันที่เหลืออยู่ไม่สามารถโอนย้ายได้
 • หากซิมเป็นระบบรายเดือน: ไม่มียอดค้างชำระจากผู้ให้บริการเครือข่ายเดิม
 • ไม่เป็นซิมพิเศษที่ติดสัญญาหรือเงื่อนไขบริการ ตามเวลาที่กำหนด ของผู้ให้บริการเครือข่ายเดิม
 • เป็นซิมที่ได้ลงทะเบียนเลขหมายกับผู้ให้บริการเครือข่ายเดิมไว้แล้ว (ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน)
 • ชื่อผู้ขอโอนย้ายต้องตรงกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนเลขหมายไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายเดิม

 

คำแนะนำ

 • เพื่อการย้ายค่ายเบอร์เดิมได้โดยสะดวกและไม่ติดขัด ให้ติดต่อชำระเงินที่ศูนย์ผู้ให้บริการเครือข่ายเดิมก่อน (ไม่มียอดค้างขำระ)
 • ตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตรงกับเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน การแก้ไขให้ดำเนินการแก้ไขที่ศูนย์ผู้ให้บริการเครือข่ายเดิมให้เรียบร้อยก่อนทำการย้าย

 

 

 


« 3 ข้อน่าคิด ก่อนตัดสินใจ เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิต | จะเลือกเบอร์มงคลแบบไหน? »


Leave a comment

Your email address will not be published.

*