รหัสตัวเลขเทียบค่าตัวอักษร

รหัสตัวเลขเทียบค่าตัวอักษร

การถอดรหัสชื่อ – นามสกุล  ออกมาเป็นตัวเลขนั้น   เราจะนำตัวอักษรทุกตัวของชื่อ   มาคำนวณวิเคราะห์เป็นตัวเลข   และแยกคำทำนายออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ ดังนี้

  • ส่วนชื่อ ถ้าถอดรหัสได้ชื่อดี   ก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา 40%   ถ้าไม่ดีก็จะเสีย 40%
  • ส่วนนามสกุล ถ้าถอดรหัสนามสกุลออกมาดี  ก็ให้อิทธิพลดีต่อเจ้าชะตา 20% ถ้าไม่ดีก็จะเสีย 20%
  • ส่วนชื่อและนามสกุลรวมกัน ถ้าถอดรหัสรวมออกมาแล้วดี   ก็ให้ผลดี 40%   ถ้าไม่ดีก็จะเสีย 40%

ดูความหมายละเอียดของแต่ละตัวเลขได้จากบทความเรื่อง “ความหมายของเลขศาสตร์…..”

 

เทียบตัวเลขและตัวอักษร


« เบอร์มือถือกับดวงชะตาชีวิต | ความหมายเลขศาสตร์ 100 – 109 »


Leave a comment

Your email address will not be published.

*