พฤษภาคม 2015

รหัสตัวเลขเทียบค่าตัวอักษร

27/05/2015 // 0 Comments

รหัสตัวเลขเทียบค่าตัวอักษร

การถอดรหัสชื่อ – นามสกุล  ออกมาเป็นตัวเลขนั้น   เราจะนำตัวอักษรทุกตัวของชื่อ   มาคำนวณวิเคราะห์เป็นตัวเลข   และแยกคำทำนายออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆ ... [อ่านต่อ]

1 2