ทรัพย์จาง

อันตราย! กลุ่มตัวเลขเงินรั่ว ละลายทรัพย์

12/01/2018 // 0 Comments

บางคนทำเงินได้มากก็จริง แต่ไม่มีเงินเหลือ เก็บเงินไม่เคยอยู่เลย ปัญหานี้การแก้ไขที่ตรงจุดและได้ผลดีที่สุดก็คือใช้สติปัญญาของเราเอง วางแผนการเงินให้ดี จัดทำบัญชีคุมค่าใช้จ่ายแบบง่ายๆ ได้จะดีมาก และหากเบอร์โทรศัพท์ของท่านมีกลุ่มตัวเลขเงินรั่ว ... [อ่านต่อ]