เบอร์เสริมอาชีพ

เบอร์เสริมด้านอาชีพ

10/06/2015 // 0 Comments

เบอร์โทรศัพท์มือถือนั้นสามารถสนับสนุนการงานของท่านให้รุ่งเรืองเจริญ ก้าวหน้าได้ ถ้าผู้ใช้เลือกเบอร์ให้เหมาะสมกับอาชีพของตน โดยท่านสามารถเลือกตามหมวดอาชีพได้ดังนี้ หมวดอาชีพค้าขาย (เจ้าของกิจการ ค้าขายทุกประเภท นักลงทุน SALE)   หมวดอาชีพติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ... [อ่านต่อ]