68

ความหมายเลขศาสตร์ 60 – 69

27/05/2015 // 0 Comments

ความหมายเลขศาสตร์  60 – 69   ความหมายของเลข 60 :: มีโชคเรื่องการเงิน และความเพ้อฝัน เลข ๖ คือ ดาวศุกร์ เป็นดาวคหบดี เลข ๐ คือดาวมฤตยู เป็นดาวนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อรวมกัน จะเป็นดาวคู่แห่งคหบดีนักวิทยาศาสตร์ ดาวศุกร์(๖) เป็นดาวศิลปะ สุนทรียะ ความรัก คนเลข ๖ ... [อ่านต่อ]